دامنه و هاست افان آی تی

تفاوت بین دامنه و هاستینگ چیست ؟

برای داشتن یک وب سایت ، شما هم به دامنه و هم به میزبانی نیاز دارید. دامنه شما راهی برای یافتن وب سایت شما به افراد می دهد و میزبانی شما فضایی روی سرور (رایانه ای از راه دور) است که کلیه محتوای وب سایت شما در آن قرار دارد. دامنه و هاست افغان آی تی

به یک دامنه مانند آدرس خیابان وب سایت خود فکر کنید ، و هاستینگ مانند خانه وب سایت است. می توانید آدرس خود را قبل از ساخت خانه خود داشته باشید ، اما برای نشان دادن تمام عکس های خود در وب سایت خود ، به مکانی برای قرار دادن آنها نیاز دارید

دامنه و هاست افغان آی تی

فهرست